2016 AĞUSTOS, Cilt: 11-2, Sayı: AĞUSTOS 2016

 • Türkiye’de Eğitim ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Sims ve Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri

  Harun TERZİ & Süleyman YURTKURAN Özet | Tam Metin
 • Dış Ticaretin Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Zaman İçinde Değişen Birim Kök ve Nedensellik Testleri

  İsmet GÖÇER & Cemaleddin GEREDE Özet | Tam Metin
 • İhracatı Teşvik Politikalarının Etkinliği: Afyonkarahisar Örneği

  Figen BÜYÜKAKIN & Sedat ÖZYILMAZ Özet | Tam Metin
 • The Validity of the International Fisher Hypothesis in Turkish Economy: Generalized Method of Moments

  Merter AKINCI & Ömer YILMAZ Özet | Tam Metin
 • Finansal Suçların Tespitinde Veri Madenciliği Yaklaşımı ve Literatüre Bakış

  M. Fevzi ESEN Özet | Tam Metin
 • İklim Değişimi Performans İndeksine Göre Ülkelerin CO2 Salınım Yoğunluk Performansının Yakınsama Analizi

  Şekip YAZGAN & M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU & Reşat CEYLAN Özet | Tam Metin
 • BİST Sektör ve Alt Sektör Endekslerinde Ay İçi, Ay Dönümü ve Yıl Dönümü Anomalilerinin Araştırılması

  Kemal EYÜBOĞLU & Sinem EYÜBOĞLU Özet | Tam Metin
 • Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Pınar FALCIOĞLU & Ayşegül GÜNER Özet | Tam Metin
 • Hazine İşlemleri ile Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı Arasındaki İlişki: ARIMAX Analizi

  Sevda AKAR Özet | Tam Metin
 • İç Faiz Oranı Mı Çekiyor, Dış Faiz Oranı Mı İtiyor? Sıcak Paranın Belirleyicilerine Yönelik Bir Uygulama: Türkiye Örneği

  Evren İPEK Özet | Tam Metin
 • İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği

  Uğur Sevim Özet | Tam Metin
 • The Relationship Between Female Labor Force Participation and Labor Productivity: Panel Data Analysis

  Jülide Yalçınkaya Koyuncu & Rasim Yılmaz & Mustafa Ünve Özet | Tam Metin
 • Nordik Ülkeleri Spot Elektirik Piyasalarında Şokların Geçiciliği: Dalgacık Durağanlık Yaklaşımı

  Selim Yılıdırım & S. Fatih Kostakoğlu & Fatih Temizel Özet | Tam Metin
 • Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma Düzeyi Isparta İli Örneği

  Aygen OKSAY & Merve DURMAZ Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730