ARALIK 2015, Cilt: 10-3, Sayı: ARALIK 2015

 • Türkiye İçin Ricardocu Denkliğin Ekonometrik Testi

  Hüseyin AĞIR & Ayşe ZABUN Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Finansal Gelişme ile Ticari Serbestleşmenin Büyümeye Etkisi

  Mehmet Zeki AK & M. Kemal AYDIN & Nurullah ALTINTAŞ Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Dış Ticaret - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi

  Suna KORKMAZ & Ahmet AYDIN Özet | Tam Metin
 • Should Be Frightened of Change in Freight Rates? A Casuality Analysis Between International Maritime Transportation Costs and Industrial Stock Market Returns

  Hakan TUNAHAN & Halil ŞİMDİ Özet | Tam Metin
 • Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Tercihine Etkisi: Zonguldak Örneği

  Hüseyin ÇAVUŞOĞLU&Mehmet PEKKAYA Özet | Tam Metin
 • Etik Liderlik Tarzının İş Performansı, İçsel Motivasyon ve Duyarsızlaşma Üzerine Etkisi: Kamu Kuruluşunda Bir Uygulama

  Altan AYAN Özet | Tam Metin
 • İşe Adanmışlığın İşyeri Tutumlarına Etkisi: Hatay’daki 9 İşletmede Yapılan Ampirik Araştırmanın Sonuçları

  Adnan ÖZYILMAZ&Zümrüt SÜNER Özet | Tam Metin
 • Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmaların Tercih Nedenleri: İstanbul Atatürk Havalimanı Ve İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Bağlamında Bir İnceleme

  Filiz KADI Özet | Tam Metin
 • Yapay Sinir Ağlarıyla Hisse Senedi Fiyatları ve Yönlerinin Tahmini

  Muhammed Mustafa Tuncer ÇALIŞKAN & Devran DENİZ Özet | Tam Metin
 • Anayasa’da Yer Alan Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Düzenlemeler ve Vergi İlişkisi

  Satiye KUZU Özet | Tam Metin
 • Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin Göreli Etkinliklerinin Ölçümü

  Emel ŞIKLAR&Hamza DOĞAN Özet | Tam Metin
 • Kazanç Açıklamaları ve Şirket Değeri İlişkisi: BIST100 Şirketleri Üzerine Bir Olay Analizi

  Ali GÜVERCİN&Yusuf DEMİR Özet | Tam Metin
 • Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür Hükümlerinin Vergi Cezaları Açısından Değerlendirilmesi

  Ahmet AK Özet | Tam Metin
 • "Presentable” Duygusal Emek: İlaç Mümessillerinde Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi

  Gaye ATİLLA GÖK Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730