AĞUSTOS 2015, Cilt: 10-2, Sayı: AĞUSTOS 2015

 • Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi

  Tayfur Bayat & Burcu Özcan & Şebnem Taş Özet | Tam Metin
 • Türkiye Ekonomisinde Tasarruf Açığının Orta Gelir Tuzağı Üzerine Etkisi

  Meliha ENER & Muhammet KARANFİL Özet | Tam Metin
 • Foreign Banks and Banking Crisis: Empirical Evidence From Turkey

  Julide YALCINKAYA KOYUNCU & Rasim YILMAZ Özet | Tam Metin
 • Üçüz Açık Ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

  Burcu BERKE & Dilek TEMİZ & Eda KARAKURT Özet | Tam Metin
 • Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Kurtuluş BOZKURT & Aytaç PEKMEZCİ Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de İller Bazında Yabancı Turist Akımının Belirleyicileri

  Burcu TÜRKCAN Özet | Tam Metin
 • Türkiye’ de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği

  Selami SEZGİN & Tuba YILDIRIM Özet | Tam Metin
 • Örgütsel Değişim Faktörü Olarak İnovasyon ve Kamu Yönetimi

  Ramazan ŞENGÜL Özet | Tam Metin
 • Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği

  Rabia Arzu KALEMCİ & Mustafa Mehmet GÖKOĞLU & İpek KALEMCİ TÜZÜN Özet | Tam Metin
 • Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli Ve Anadolujet Örneği Bağlamında Bir Karşılaştırma

  Deniz TAŞÇI & Akansel YALÇINKAYA Özet | Tam Metin
 • İl Mülki Sınırı Büyükşehir Belediye Modelinin Getirdiği Yenilikler

  Uğur YILDIRIM & Zehra GÜL & Soner AKIN Özet | Tam Metin
 • Marxist Toplumsal Gelişme Aşamaları ile Rostow’un Gelişme Aşamaları Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

  Zeki KARTAL Özet | Tam Metin
 • Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach ve Kopenhag Kriterlerine Göre Ölçülmesi ve Karşılaştırılması

  Murat KARAPINAR & Hüseyin GÜRBÜZ Özet | Tam Metin
 • Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

  Onur GÖZBAŞI Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730