NİSAN 2015, Cilt: 10-1, Sayı: NİSAN 2015

 • Bir Tüketici Davranışı Olarak Bireysel Bağış: Gönüllü Hizmet Sağlayanlar Üzerinde Bir Odak Grup Çalışması

  Muhammet Ali TİLTAY & Ömer TORLAK Özet | Tam Metin
 • Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği

  Seyfettin ÜNAL & Yavuz Selim DÜĞER & Cevat SÖYLEMEZ Özet | Tam Metin
 • Stratejik İttifakların Sürdürülebili ekabet Avantajı Elde Edilmesindek Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bi Araştırma

  Rukiye SÖNMEZ & Murat KASIMOĞLU Özet | Tam Metin
 • Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği

  Musa ATGÜR & N. Oğuzhan ALTAY Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Reel Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar

  Gülten DURSUN Özet | Tam Metin
 • Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?

  Pınar HAYALOĞLU & Cemalettin KALAYCI & Seyfettin ARTAN Özet | Tam Metin
 • Çevreye Duyarlı Satın Alma Davranışını Belirleyen Etkenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  Mehmet Ali PAYLAN & İnci VARİNLİ Özet | Tam Metin
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Etkileşimi: Türkiye’de Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil İşletmelerde Bir Araştırma

  Abdulkerim DAŞTAN & Uğur BELLİKLİ Özet | Tam Metin
 • Avrupa Borç Krizi: Nasıl, Neden ve Nereye?

  Levent Yahya ESER & Mehmet ELA Özet | Tam Metin
 • Market Müşterilerinin Tercihini Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği

  Halim TATLI Özet | Tam Metin
 • The Effect of Directors’ Index on Firm Performance: An Evidence from BIST100 Firms

  Nida ABDİOGLU & Recep KILIÇ Özet | Tam Metin
 • Türk Yönetim ve Organizasyon Yazınında Mobbing: Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

  Osman EROĞLU Özet | Tam Metin
 • Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar

  Sertaç ÇİFCİ & Bilge Kağan ŞAKACI Özet | Tam Metin
 • Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)

  Nuray ATSAN & Eda ORUÇ ERDOĞAN Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730