ARALIK 2014, Cilt: 9-3, Sayı: ARALIK 2014

 • Türk İşletmelerinin İhracat Performansını Belirleyen Faktörler: İSO-500 Üzerine Bir Uygulama

  Recep Düzgün & Recep Düzgün Özet | Tam Metin
 • Kimya, Petrol, Plastik Sektöründeki Firmalarda 1. ve 2. Ulusal Pazar Açısından Entelektüel Sermaye Kullanım Etkinliği ve Pazar Performansı İlişkisi

  Ayşe Elvan Bayraktaroğlu &Fethi Çalışır & Murat Baskak Özet | Tam Metin
 • Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma

  Osman Tuğay Özet | Tam Metin
 • Borçlanmayı Savunmak: Dış Borcun Bir Belirleyicisi Olarak Savunma Harcamaları

  Evren İpek & S. Çağrı Esener Özet | Tam Metin
 • Tokat İli Kentsel Alanda Engel Eğrisi Analizi

  Rüştü Yayar & Mustafa Necati Çoban Özet | Tam Metin
 • Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve

  Sema Yiğit Özet | Tam Metin
 • Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü

  Suat Hayri Şentürk Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de İşsizlik ve İşgücüne Katılım İlişkisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yöntemleri ile Analizi

  Seymur Ağazade Özet | Tam Metin
 • İstismarcı Yönetici Davranışının İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Rolü

  Dilek Üçok & Tülay Turgut Özet | Tam Metin
 • Corruption, Prosperity and Sustainable Development: Some New Evidence

  Taner Güney Özet | Tam Metin
 • Muhasebe Standartlarının Uygulanma Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Standartlara Bakış Açılarının ve Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi Üzerine Balıkesir İlinde Bir Araştırma

  Hasan Abdioğlu & Burcu İşgüden Kılıç & Seren Yavuz & Tufan Kuş Özet | Tam Metin
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında “Renkli Devrimler” ve “Arap Baharı” Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

  Suat Tayfun Topak Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730