AĞUSTOS 2014, Cilt: 9-2, Sayı: AĞUSTOS 2014

 • Reel Çıktıdaki Dalgalanmalar Geçici mi  yoksa Kalıcı mı? OECD Ülkeleri için Bir  Panel Veri Analizi 

  Ethem ESEN Özet | Tam Metin
 • Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik  Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel  Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi     

  Bedriye TUNÇSİPER  & Ömer Faruk BİÇEN Özet | Tam Metin
 • Disiplinler arası Bir Saha Olarak İktisadi  Arkeoloji: Yöntemi ve Alt Disiplinleri

  İbrahim BAKIRTAŞ  & Güner TUNCER  & Ümit YİĞİT  Özet | Tam Metin
 • Sosyal Sermayenin İşgücü Piyasası  Üzerine Etkileri: Panel   Nedensellik Analizi    

  Cemil Serhat AKIN & Cengiz AYTUN Özet | Tam Metin
 • Tüketicilerin Fiyat Hatırlama Doğruluğu  ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi    

  Kalender Özcan ATILGAN Özet | Tam Metin
 • Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki  İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık  Rolü: Bir Alan Çalışması 

  Durdu Mehmet BİÇKES  & Celal YILMAZ & Özgür DEMİRTAŞ & Ayşegül UĞUR  Özet | Tam Metin
 • Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan  Zararların Karşılanması Hakkında   Kanun, Uygulanması ve Etkileri

  Hacı DURU & Mehmet YİĞİT Özet | Tam Metin
 • Karl Marx and Ralf Dahrendorf:   A Comparative Perspective on Class  Formation and Conflict

  İdris GÜÇLÜ Özet | Tam Metin
 • Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) ve  Nakit Katma Değer (CVA) Yöntemi:   Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento  Firmaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama

  Ulaş ÜNLÜ Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730