NİSAN 2014, Cilt: 9-1, Sayı: NİSAN 2014

 • Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi

  Sibel Mehter AYKIN & Adil KORKMAZ Özet | Tam Metin
 • Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

  Vesile Ayça YAMUÇ & Duygu TÜRKER Özet | Tam Metin
 • Türkiye’nin Antidamping Soruşturmalarını Etkileyen Faktörler: Sanayi Verileri ile Ekonometrik Bir Analiz

  Veysel Avşar Özet | Tam Metin
 • Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960 ve 1971 Müdahaleleri

  Abdulvahap AKINCI Özet | Tam Metin
 • Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

  Erdinç KARADENİZ & Selda KAHİLOĞULLARI Özet | Tam Metin
 • Restructuring ‘Hegemony’ in the Age of Neo-liberal Globalization

  Muhammed Kürşad Özekin Özet | Tam Metin
 • Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasında Nedensellik İlişkisi Var mıdır? 1978-2002 Dönemi Türkiye Örneği

  Bülent Doğru Özet | Tam Metin
 • Kamu Açıkları İç Borç ve Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği

  Deniz Aytaç & Metin Sağlam Özet | Tam Metin
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri

  Mehmet ARSLAN & Mine BİNİŞ Özet | Tam Metin
 • Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi

  Sevgi AYHAN & Şenol ERDOĞMUŞ Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730