EKİM 2013, Cilt: 8-2, Sayı: EKİM 2013

 • Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

  Şahabettin GÜNEŞ & Fatih KONUR Özet | Tam Metin
 • Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi

  Bülent DOĞRU & Mürşit RECEPOĞLU & Orkun ÇELİK Özet | Tam Metin
 • Ekonomik Özgürlüğün Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

  Rahmi ÇETİN Özet | Tam Metin
 • Yaratıcı Muhasebe Stratejileri

  Davut AYGÜN Özet | Tam Metin
 • Banka Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Bireysel ve Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

  Recep KILIÇ & Sedat YUMUŞAK & Harun YILDIZ Özet | Tam Metin
 • ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı

  Selçuk PERÇİN & A.Cansu GÖK Özet | Tam Metin
 • Türkiye İçin 2010-2012 Dönemi Karşılaştırmalı Bilgi Ekonomisi Analizi

  Oytun Meçik Özet | Tam Metin
 • adın ve Erkek Liderlerin Sözel İletişim Yeterlikleri ve Bunun Çalışanların İş Tutumları Üzerine Etkileri

  Necmettin ÖZEL Özet | Tam Metin
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz

  İlhan KÜÇÜKKAPLAN Özet | Tam Metin
 • İklim Değişikliği ve Dağıtıcı Adalet

  Mustafa DEMİRCİ Özet | Tam Metin
 • Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

  Ali DİKİLİ & Serkan BAYRAKTAROĞLU Özet | Tam Metin
 • Çok Ölçütlü Karar Verme Modellerinde Normalizasyon Tekniklerinin Sonuçlara Etkisi: COPRAS Örneği

  Aşkın Özdağoğlu Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730