NİSAN 2013 , Cilt: 8-1, Sayı: NİSAN 2013

 • Sosyal Güven ve Ekonomik Kalkınma: Avrupa Ülkeleri Üzerine Mekânsal Ekonometri Analizi

  Burcu Özcan & Fatma Zeren Özet | Tam Metin
 • Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye’nin Açmazları

  Cemalettin KALAYCI Özet | Tam Metin
 • Benchmarking Service Quality Performance of Airlines in Turkey

  Yiğit KAZANÇOĞLU & İpek KAZANÇOĞLU Özet | Tam Metin
 • Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

  Mehmet MERCAN & Osman PEKER Özet | Tam Metin
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Nedensellik Analizi

  Murat ÇETİN & Fahri SEKER Özet | Tam Metin
 • Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye’de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması

  İbrahim ARISOY Özet | Tam Metin
 • Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği:Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi

  Abdullah SOYSAL Özet | Tam Metin
 • Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Öğrenme Süreci ve Asimetri: Markov Switching Yaklaşımı

  Selim KAYHAN & Tayfur BAYAT & Ali KOÇYİĞİT Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz

  İsmet GÖÇER Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010)

  Orhan ÇOBAN & Ceyhun Can ÖZCAN Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

  Halil ALTINTAŞ Özet | Tam Metin
 • Oylama Gücü ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

  Ceyhun HAYDAROĞLU & İbrahim BAKIRTAŞ & Cüneyt KOYUNCU Özet | Tam Metin
 • Kent Merkezinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi

  Alev DÜNDAR AKÇAY & Necdet TİMUR & Cemil ULUKAN Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730