EKİM 2012, Cilt: 7, Sayı: 7-2

 • EKİM 2012 SAYISI

  EKİM 2012 SAYISI Özet | Tam Metin
 • Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Wagner Yasası Analizi (1995-2009)

  Seymur AĞAYEV Özet | Tam Metin
 • A Thresold Regression Estimation of Philips Curve: Turkey Case

  Özer ARABACI & Kadir Yasin ERYİĞİT Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri

  Ali Rıza SANDALCILAR & İlkay NOYAN YALMAN Özet | Tam Metin
 • Kredi Kartlarının Rasyonel Kullanımını Etkileyen Bireysel Faktörler

  Bülent BAŞARAN & Gamze Sancar BUDAK & Hüseyin YILMAZ Özet | Tam Metin
 • Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

  Hasan UYGURTÜRK & Turhan KORKMAZ Özet | Tam Metin
 • Tüketicilerin İçsel Referans Fiyat Tercihlerinin Farklı Ürünler Bakımından Deneysel Tasarım Yoluyla İncelenmesi

  Halil Semih KİMZAN Özet | Tam Metin
 • Restoran Web Sitelerinin İçerik ve Sunumlarının Analizi: İstanbul Örneği

  Çağla ARIKER Özet | Tam Metin
 • İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırm

  Emine KALE & Selda ÖZER Özet | Tam Metin
 • Türkiye’deki İllerin Gelir ve Refah Düzeyi Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

  Fatih ÇEMREK Özet | Tam Metin
 • Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Be-lirleyen Boyutların İncelenmesi

  Selen ÖZTÜRK & Ayşen COŞKUN & Taşkın DİRSEHAN Özet | Tam Metin
 • Firmanın Tercih Ettiği Stratejinin Belirlenmesinde Girişimci Tipinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

  M. Abdül Metin DİNÇER & Mustafa YILDIRIM & Esra DİL Özet | Tam Metin
 • Kullanıcı Profilinin ve Bireylerarası İlişkilerin Gerçek Yaşamla Karşılaştırılması: Second Life Örneği

  Kadriye UZUN & C. Hakan AYDIN Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730