NİSAN 2012, Cilt: 7, Sayı: 7-1

 • Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi

  Ömer İSKENDEROĞLU & Erdinç KARADENİZ & Eyüp ATİOĞLU Özet | Tam Metin
 • Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

  Melike CENGİZ & Nuray GİRGİNER Özet | Tam Metin
 • Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması

  Ethem ESEN & Selim YILDIRIM & S. Fatih KOSTAKOĞLU Özet | Tam Metin
 • Uluslararası Rejim Kavramı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme: Yapısalcı, Kurumsal ve Bilişsel Temel Teoriler

  Sezai ÖZÇELİK Özet | Tam Metin
 • Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

  Murat ÇETİN Özet | Tam Metin
 • The Effect of FDI on Foreign Trade: A Panel Analysis

  Selçuk KOÇ & İdris SARISOY Özet | Tam Metin
 • Van Depremi Sonrası Yaşananlar Işığında Sosyal ve Ekonomik Zarar Görebilirlik Çalışmalarının Önemi

  Dilek ÖZCEYLAN & Erman COŞKUN Özet | Tam Metin
 • Holistic Liberal View of Moral Education of Citizens

  Zeynel Abidin KILINÇ & İrfan HAŞLAK Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

  Saliha YÜKSEL & Ender GEREDE Özet | Tam Metin
 • Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

  Cüneyt AKAR Özet | Tam Metin
 • Örgütler Arası İlişkilerde Bilginin Paylaşım Sürecinde Özgözlemciliğin Güvene Etkisi

  Zuhal ŞENYUVA & Özlem ÖĞÜTVEREN GÖNÜL Özet | Tam Metin
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

  Şevket TÜYLÜOĞLU & Şenay SARAÇ Özet | Tam Metin
 • Seçim Seti Teorisi Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Karar Süreci

  Emre Şahin DÖLARSLAN Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730