EKİM 2011, Cilt: 6, Sayı: 6-2

 • Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım 

  Filiz ÖZKAN  Özet | Tam Metin
 • Örgütsel Sinisizm, Örgütsel  Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi:Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği 

  Nuray TOKGÖZ  Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de İhracatın İthalata Bağımlılığı: Otomotiv Sektörü  

  Selim İNANÇLI & Ali KONAK Özet | Tam Metin
 • Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki  Büyükşehir Belediyelerinde  Uygulama

  Zeliha KAYGISIZ & Nuray GİRGİNER Özet | Tam Metin
 • Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin  İzlenim Yönetimi Taktikleri ile  İlişkisi 

  Cem Harun MEYDAN  Özet | Tam Metin
 • İletişimci Biçimleri Ölçeğinin Türkçeye Çevirisi, Uyarlanması,  Geçerlik ve  Güvenirliğinin Sağlanması

  Özcan Özgür DURSUN & Cengiz Hakan AYDIN Özet | Tam Metin
 • “Kişisel Bakım” Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik  Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler  Üzerine Bir Araştırma

  Nilgün SARIKAYA & Remzi ALTUNIŞIK  Özet | Tam Metin
 • Avrupa Birliğinin Beşinci Genişlemesi: Ana Temalar ve Faktörler

  Cengiz DİNÇ Özet | Tam Metin
 • Bölgesel Kalkınma’da Ar‐Ge ve İnovasyonun Önemi:   Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Nihat IŞIK & Efe Can KILINÇ  Özet | Tam Metin
 • Economic Activity and Unemployment Dynamics in Turkey

  Ahmet TİRYAKİ & Havva Nesrin ÖZKAN Özet | Tam Metin
 • Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

  Muharrem AFŞAR Özet | Tam Metin
 • İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve  Firma Performansı İlişkileri

  Osman ŞAHİN Özet | Tam Metin
 • Determinants of Productive Investment through Migrants’ Remittances in Rural Central Asia

  Halil Kürşad ASLAN Özet | Tam Metin
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların  Ekonomik Büyüme ve İstihdama Etkisi:Türkiye Uygulaması (1980‐2010) 

  Aykut EKİNCİ Özet | Tam Metin
 • Market, Capitalism and Development:Development Theory in the Light of Braudel

  N. Tolga TUNCER  Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Özel Televizyon  Kuruluşlarının Örgüt Yapılarının  Dönüşümü 

  Sevim KOÇER & Nihat ERDOĞMUŞ Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730