İletişim

Sayın yazarlar,

Dergimiz faaliyetlerini http://dergipark.gov.tr/oguiibf adresinde sürdürmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla sunarız.