Yayın Kurulu

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ

Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Yrd. Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

Yrd. Doç. Dr. Rukiye TINAS

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Birol AKGÜN (SelçukÜniversitesi)
Prof. Dr. Beyhan ATAÇ (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet BAHTIYAR (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer ÇAHA (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Güliz GER (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Yalçın KARATEPE (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail KAYAR (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdener KAYNAK (Pennsylvania State Üniversitesi, Harrisburg)
Prof. Dr. Tamer KOÇEL (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin ONULDURAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Şevket PAMUK (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Necla PUR (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (Gazi Üniversitesi)