Hakkımızda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/
Eskişehir Osmangazi University 
Journal of Economics and Administrative Sciences

EBSCO, EconLit ve ASOS indekslerinde taranmaktadır / 
Indexed in EBSCO, EconLit and ASOS

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın hayatına 2006 yılında başlamıştır. Düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanan, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) Veri Tabanında taranan ulusal hakemli statüsünde bir dergidir. Bunun yanında; dergimiz EBSCO ve Econlit gibi uluslararası indekslerde de taranmaktadır.

Dergimiz iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bünyesi altındaki bölümlerin bilim dallarını içeren bilimsel eserleri yayınlar.

Derginin yayın dili Türkçe olup, İngilizce makalelere de yer verilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen iktibas edilemez. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

 

Sahibi/ Owner

Üniversite Adına / On behalf of the University 
Prof. Dr. Hasan GÖNEN (Rektör)

Editör /  Editor in Chief

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Editör Yardımcıları / Co-editors

Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ

Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Yrd. Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

Yrd. Doç. Dr. Rukiye TINAS

Dergi Sekreteryası / Secretariat

Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU

Arş. Gör. Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY 

Arş.Gör. Seher Gülşah TOPUZ

Arş.Gör. Müge DALAR

Arş.Gör. Ömer Faruk GÜNAL

İletişim / Contact

ESOGU İİBF Dergisi 
Yayın Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Meşelik Kampusu 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.239 37 50 / 1733-1734-1732
Fax: 0.222.229 25 27 
http://iibf.ogu.edu.tr/dergi 
E-posta:iibfdergi@ogu.edu.tr

ISSN 1306-6730