Anasayfa

Sayın yazarlar,

Dergimiz faaliyetlerini http://dergipark.gov.tr/oguiibf adresinde sürdürmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

-- 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/
Eskişehir Osmangazi University 
Journal of Economics and Administrative Sciences

EBSCO, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve ASOS indekslerinde taranmaktadır / 
Indexed in EBSCO, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı and ASOS.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen iktibas edilemez. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir./
Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published two issues per year, April and October. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

Sahibi/ Owner

Üniversite Adına / On behalf of the University 
Prof. Dr. Hasan GÖNEN (Rektör)

Editör /  Editor in Chief

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Editör Yardımcıları / Co-editors

Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN